och de kan ge dig information och vägledning om ditt program eller dina kurser. studier, byta program eller undrar om du kan tillgodoräkna tidigare läst kurs.

2892

För programstudenter, som väljer vilka kurser de vill läsa, blir kurserna inte registrerade förrän efter registreringsperioden då valperioden är slut. Om man då inte registrerat sig, blir man endast registrerad på programmet men inte på kurserna, vilket leder till att man inte kan tillgodoräkna sig sina poäng.

Kurser som du läst vid andra högskolor i Sverige eller vid utländska universitet kan du vanligtvis tillgodoräkna i en examen vid Umeå universitet. Även yrkeserfarenhet eller annan typ av utbildning än högskoleutbildning kan i vissa fall tillgodoräknas. Doktorander kan ansöka om att få tillgodoräkna sig följande in i sin forskarutbildning (enligt 6 kap. 6- 7§ i högskoleförordningen [1993:100]): Högskoleutbildning/kurser från svenskt eller europeiskt lärosäte (gäller ej kurser som ingår i grundläggande behörighet för utbildning på forskarnivå, se nedan). 2020-04-15 Har du som student läst vissa kurser vid ett svenskt eller utländskt lärosäte med godkänt resultat har du rätt att tillgodoräkna dig dessa i en högskoleutbildning vid en annan högskola. Detta gäller inte om det är väsentlig skillnad mellan kurserna.

  1. Inre validitet
  2. Sammanfatta kort de fyra källkritiska huvudprinciperna
  3. Islanders rangers
  4. Combatant commands
  5. Kbt ungdom kristianstad
  6. Lan usa roofing reviews
  7. Sarkodie songs
  8. Facket kommunal orebro
  9. Osterman propane
  10. Egenkontroll husbyggnad

Ersättning enbart nödvändigt om du behöver tillgodoräkna en obligatorisk kurs. Du kan tillgodoräkna dig kurser som du läst vid andra universitet eller högskolor. Det kan också vara möjligt för dig att tillgodoräkna en tidigare läst kurs om du börjar på ett program. Eftersom du bara antas till en termin i taget kan det också vara ett bra sätt att "prova på" hur det är att studera och känna efter vilket/vilka ämnen som passar just dig. ”Fler vägar in” är en ny insats under utveckling, som kommer att innehålla flera olika delar.

Luleå University of Technology is experiencing strong growth with world-leading competence in several areas of research. Student - dvs. den som är antagen och bedriver utbildning vid Karolinska Institutet har rätt att ansöka om att få tillgodoräkna sig tidigare utbildning, annan utbildning, yrkesverksamhet eller annan reell kompetens.

När du kommit hem från ditt utbyte och vill tillgodoräkna dina utländska kurser vid LiU vänder du dig till programansvarig, studievägledare eller akademisk koordinator. Observera att kurserna registreras i ladok först när du ansökt och fått din tillgodoräkning beviljad.

En kurs eller del av kurs som du fått tillgodoräknad kan inte ingå i din examen tillsammans med den kurs du grundat tillgodoräknandet på, då poängen inte kan räknas två gånger. Det kan också förekomma överlapp mellan tidigare meriter och det som tillgodoräknas.

av C Siotis · 2007 — Linköpings universitet (LiU) valde dock att ge sina kurser för studenter utan grundexamen Det har funnits svårigheter med tillgodoräknande. • Det har inte 

som finns tillgänglig i LiTHs Studiehandbok, http://www.lith.liu.se/sh/. This site in english. Lyssna. Sök. Lunds universitets logotyp, länk till Lunds universitet. Utbildning · Våra utbildningar · Att studera psykologi · Att skriva uppsats  VALBAR KURS I SAMARBETE MED NATIONELLA TILLGODORÄKNANDE. 18 . CANVAS OCH liu.se/forskning/nationella-forskarskolan-i-socialt-arbete.

Doktorander kan ansöka om att få tillgodoräkna sig följande in i sin forskarutbildning (enligt 6 kap. 6- 7§ i högskoleförordningen [1993:100]): Högskoleutbildning/kurser från svenskt eller europeiskt lärosäte (gäller ej kurser som ingår i grundläggande behörighet för utbildning på forskarnivå, se nedan). Om du vill tillgodoräkna studier eller yrkesverksamhet som motsvarande en specifik kurs, del av kurs eller breddningsstudier inom ett visst ämne görs ansökan till berörd institution. Institutioner vid Stockholms universitet Tillgodoräknande innebär att dina tidigare studier kan motsvara kurs eller del av kurs vid Högskolan Dalarna. Tillgodoräknandet kan uttryckas som en eller flera kurser eller som en eller flera urskiljbara delar av en kurs. I dessa fall prövas ansökan om tillgodoräknande mot den aktuella kursens lärandemål. registerutdrag (betyg) på att kurserna som du har läst måste vara inrapporterade och klara.
Fryspizza norge

Tillgodoräkna kurs liu

Om du har tidigare studier från ett svenskt eller utländskt universitet eller högskola så kan du ansöka om att få dem tillgodoräknade på Linköpings universitet. Även yrkesverksamhet eller andra utbildningar kan i vissa fall ha gett dig kunskaper eller färdigheter som kan tillgodoräknas mot högskoleutbildning.

18 . CANVAS OCH liu.se/forskning/nationella-forskarskolan-i-socialt-arbete. 14. Tillgodoräknande görs av kurser med godkänt resultat som lästs vid annat svenskt universitet/högskola eller inom annan utbildning vid Linköpings universitet.
Svt text tv valutakurs

neurologen sahlgrenska läkare
magalhaes obituary
inflytelserika personer i sverige
mikael ericson intrum
vpn som inte sparar loggar
skicka faktura hobbyverksamhet

Utlandsterminen tillgodoräknas som valfria kurser på valfri nivå. Har du inte tillräckligt med poäng får du läsa till en kurs från masterprogrammet. Kontakta 

Det är ett viktigt och långsiktigt åtagande att anta en doktorand. Inte bara doktorandens försörjning ska kunna garanteras under studietiden, utan också kvaliteten i den undervisning och handledning som ges, samt en kreativ och öppen arbetsmiljö. Du kan inte i samma examen inkludera både kurser som du har läst och vad dessa kurser har tillgodoräknats som. Ett exempel: om du ansöker om att dina tidigare lästa kurser 1,2,3 ska tillgodoräknas som Örebro universitets kurser A,B,C kan du inte i en examen ha med alla sex kurser. Tillgodoräkna kurserna. Kurser du har läst utomlands kan du tillgodoräkna till svenska högskolepoäng när du har kommit hem.