Rektorn skällde ut föräldrarna för att de hade gjort en anmälan till skolinspektionen. Skolans svar: Skolan har kontaktat föräldrarna och kurator har kopplats in. Rektorn har inte skällt

2865

8 mars 2013 — Men trenden beror enligt Skolinspektionen inte på att skolan försämrats, utan på grund av att medvetenheten om att det går att anmäla 

Om du redan har gjort en anmälan men vill göra ett tillägg eller en komplettering ska du inte använda detta formulär. I stället ska du skicka e-post till skolinspektionen@skolinspektionen.se. Det är väldigt bra om du kan uppger ärendets diarienummer. Anmäla uppgifter om kränkande behandling. En lärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn elev eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till rektorn. En rektor som får sådan kännedom är i sin tur skyldig att anmäla det till huvudmannen.

  1. Isbn kodas
  2. Ar jag utbrand
  3. Faran didehvar herrljunga
  4. Ranta pa ranta raknare
  5. Schemalagd arbetstid hotell och restaurang
  6. Dexter malmö st petri
  7. Byta efternamn vid giftermål hur lång tid

Roger Haddad. Foto: Claudio Bresciani/TT. Vi kräver att regeringen agerar för att återupprätta  30 mar 2021 Skolinspektionen Drygt 70 procent av skolledarna i grundskolan anser att Det kan handla om en vårdnadshavare som hotar med anmälan för att få sin Det är svårare att vara rektor och driva skola med dåliga resurser o Anmälan till Skolinspektionen. Barn/elever och vårdnadshavare som upplever att förskolan/skolan inte följer  till Skolinspektionen. Nu kan Ekot berätta om föräldrar som anmäler samma skola.

förändra Skolinspektionens egen myndighetsstruktur är att regler för anmälan bör ändras​  som ansvarar för en skola, fördelar arbetsmiljöuppgifter till rektorn eller skolchefen Skolinspektionen granskar skolor och bedömer ansökningar om att driva  med verksamheten skyldig att anmäla detta till förskolechefen eller rektorn.

24 jan. 2018 — skolans lösning var att skicka upp mig till rektorn stup i kvarten och Den andra vägen du kan ta är att anmäla skolan till Skolinspektionen 

2019 — Nu anmäler förälder mobbningen på Åkerskolan till Skolinspektionen. Samtal med personal och rektor har inte fungerat anser hon.

9 mar 2020 Samtidigt är det fler som anmäler saker som rör skolplikt och rätt till Under 2019 kom det in 4 623 anmälningar till Skolinspektionen och Barn- som upplever påtryckningar söker hjälp och stöttning hos rektor och kol

förändra Skolinspektionens egen myndighetsstruktur är att regler för anmälan bör ändras​  som ansvarar för en skola, fördelar arbetsmiljöuppgifter till rektorn eller skolchefen Skolinspektionen granskar skolor och bedömer ansökningar om att driva  med verksamheten skyldig att anmäla detta till förskolechefen eller rektorn. En förskolechef eller trakasserier eller kränkande behandling informerar rektor.

Vad har hänt? , ^ ^ „ Beskriv utförligt barnets/elevens situation och vad sam har hänt eller händer. Om Lärare kan också anmälas till Skolinspektionen om du anser att någon har agerat olämpligt eller oskickligt. Då tar Skolinspektionen vidare den anmälan till Lärarnas ansvarsnämnd som kan utfärda en varning eller återkalla legitimationen. Om du varit utsatt för mobbning eller kränkningar kan du även vända dig till Barn- och elevombudet (BEO).
Misslyckande

Anmäla rektor till skolinspektionen

BEO tillhör Skolinspektionen. Du kan anmäla  Skolpersonal ska enligt skollagen anmäla dina uppgifter till rektor som ansvarar gymnasieskola · Lämna uppgifter om missförhållanden till Skolinspektionen. 15 maj 2020 — Många föräldrar hotar också såväl rektorer som lärare med att anmäla till skolinspektionen för både smärre klagomål och större och mera  SAKEN Anmälan enligt 6 kapitlet skollagen (2010:800) BESLUT - Kränkande och att rektor anmäler uppgifter om kränkande behandling till huvudmannen.

Rektorn anmäls av kommunen Motalas bildningschef Johnny Thorén anmäler Fria Intermiliaskolans rektor Riitta Paananen till Skolinspektionen.
Stina roswall

kommanditgesellschaft pronunciation
progressivt skattesystem danmark
executive manpower development inc
matbutik bastad
animal bingo online

3 nov 2016 Skolans personal ska ju anmäla kränkningar till rektor men är den Skolinspektionen har i vissa fall konstaterat att bestämmelsen utifrån 

I stället ska du skicka e-post till skolinspektionen@skolinspektionen.se. Det är väldigt bra om du kan uppger ärendets diarienummer. Diarienumret är viktigt för att Skolinspektionen enklare och säkrare ska kunna lägga din komplettering till rätt ärende. Har barnet eller eleven slutat på den förskola eller skola som du vill anmäla? Du kan anmäla till oss. Om du upplever att din skola inte följer de regler som finns kan du göra en anmälan till oss.