Proefskrif (D. Th.) -- Universiteit van Stellenbosch, 1984.

2228

In die studie van Eskatologie word hierdie twee gebeure dikwels verwar omdat hulle soortgelyk is. Albei gebeur tydens eindtyd en beide beskryf 'n opbrengs van Christus. Tog is daar belangrike verskille om te onderskei.

Kyk na die uitspraak, sinonieme en grammatika. Kyk na die gebruiksvoorbeelde 'eskaleer' in die groot Afrikaans korpus. In die studie van Eskatologie word hierdie twee gebeure dikwels verwar omdat hulle soortgelyk is. Albei gebeur tydens eindtyd en beide beskryf 'n opbrengs van Christus. Tog is daar belangrike verskille om te onderskei. Tog het dit ‘n sterker godsdienstige betekenis as wat die meeste mense vermoed. Die Kersboom verwys terug na die boom van die lewe in die tuin.

  1. Samsung k4g80325fb
  2. Karlek ar
  3. Ic osio sotto
  4. Schott peacoat
  5. Adobe reader 9

Futurisme en Historisme. 5. The New International Dictionary of New Testament Theology verduidelik: “Die leerstelling oor die onsterflikheid van die siel het na vore gekom en die plek ingeneem van NT [Nieu-Testamentiese] eskatologie [die leer van die “Laaste Dinge”] met sy hoop op die opstanding van die dooies en die nuwe skepping (Openb. 21 e.v.), sodat die siel ná die dood geoordeel word en na ’n paradys gaan wat, soos daar nou gemeen is, boweaards is.” Die woord ekologie beteken letterlik "die studie van die huis" (Grieks: oikos = huishouding + logos = diskoers of studie). Letterlik is ekologie dus die wetenskaplike studie van organismes (plante en diere) in hul huis (natuurlike omgewing), dit wil sê die studie van die verwantskappe en die wisselwerkinge tussen lewende organismes onderling en tussen die organismes en die natuurlike omgewing DIE AARD EN BETEKENIS VAN DIE ESKATOLOGIE IN DIE Reproduced by Sabinet Gateway under licence granted by the Publisher (dated 2010). Abstract. Proefskrif (D.

Th.) -- Universiteit van Stellenbosch, 1984.Full text to be digitised and attached to bibliographic record The New International Dictionary of New Testament Theology verduidelik: “Die leerstelling oor die onsterflikheid van die siel het na vore gekom en die plek ingeneem van NT [Nieu-Testamentiese] eskatologie [die leer van die “Laaste Dinge”] met sy hoop op die opstanding van die dooies en die nuwe skepping (Openb.

Geschiedenis reduceren tot voorgeschreven scénario - Vb. eschatologie van begrippen is zinloos: Betekenis verschillend ifv concrete historische context 

In werklikheid is Kersfees en Epifanie nie twee afsonderlike feeste nie, maar die feit dat Kersfees ‘n Westerse, en Epifanie ‘n Oosterse oorsprong het, het gemaak dat twee afsonderlike tradisies rondom Kersfees en Epifanie ontwikkel het. Antirevolusionêre eskatologie en neo-Calvinisme in die VSA 5.1 Die Nederlands-Amerikaanse neo-Calviniste: Van Til en Vos Groen se eskatologiese denke het nooit werklik posgevat in enige van die Nederlandse Gereformeerde (of Suid-Afrikaanse) kerkverbande nie, waar amillennialisme en premillennialisme deurlopend die toonaangewende paradigmas gebly het. idee dat eskatologie en promissioterapie hoop en vertroosting by hulle kan fasiliteer. 2.2 Doel van die diskoers Die doel van die diskoers oor eskatologie en promissioterapie is om met behulp van fasiliterende interaksie (terapie) in staat te wees om die vroue te bemagtig om hoop en vertroosting in hulle rouproses te ontdek.

3.3 Eskatologie en vita Christiana Dis opvallend dat Lukas se eskatologiese rede deur twee paranetiese gedeeltes omraam word, te wete 21:8–9 en 21:34–36. Tydsgewys sluit hulle die hele tyd tot en met die koms van die Seun van die mens in (Wolter 2017:415). ’n Mens sou normaalweg nie die twee genres van eskatologie en paranese in dieselfde asem noem nie, maar dis presies wat Lukas doen.

Die Verklaring van Bybelse Profesieë. Die verklaring van Bybelse profesieë is ‘n onderwerp van groot omstredenheid, en Christene word na aanleiding daarvan in verskillende leerstellige skole geplaas. Mense wat die profetiese woord op ‘n letterlike, dispensasionele wyse verklaar, word chiliaste genoem. Dit is van die Griekse woord chilios afgelei Die woord het sy betekenis in ‘n ou Oosters-kerklike fees waartydens die geboorte en doop van Jesus gevier is.

Hindoemitologie is ’n groot versameling mitiese vertellings in Hindoeïsme wat in Sanskrit geskrifte soos die Mahabharata en Ramayana, antieke Tamil geskrifte soos die Sangam-letterkunde en Periya Puranam, asook ander streekletterkunde van Suid-Asië opgeteken is. Proefskrif (D. Th.) -- Universiteit van Stellenbosch, 1984.
Arv äkta makar

Eskatologie betekenis

3.3 Eskatologie en vita Christiana Dis opvallend dat Lukas se eskatologiese rede deur twee paranetiese gedeeltes omraam word, te wete 21:8–9 en 21:34–36.

Dit word die vervangingsteologie genoem waarin die grondbetekenis van ‘n woord met ‘n ander betekenis Leer die definisie van 'eskaleer'.
Riv pyramiderna jan carlzon

kirsten dunst
formula student driverless
smart renault motor
kundservice swedbank privat
preoperative cardiovascular examination icd 10

eschatologisch. betrekking hebben op het eind der tijden; verband houdend met het eind der tijden; aan het einde der tijden; betrekking hebbend op de eschatologie; behorend tot de eschatologie; vanuit het oogpunt van de eschatologie.

2 'N SELEKSIE UITLEGMOONTLIKHEDE Die belangrike eksegetiese werk deur N Baumert in 1973 word graag ver­ Leer die definisie van 'eskaleer'. Kyk na die uitspraak, sinonieme en grammatika.